B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1351/2022


Aviz de oportunitate nr. 1351/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală prin demolare construcţii existente

Localizare: generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Iaşi, stradela Alexandru Voda Ipsilanti, nr. 23

 

Suprafața totală de teren: 341 mp

Nr. cadastral: 134688; Carte funciară: 134688

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de cale de acces – stradela Alexandru Vodă Ipsilanti

- la Sud de teren proprietate privată – nr. cad. 146617

- la Vest de teren proprietate privată

- la Est de teren proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţă individuală

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CA – zona centrală situată în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice, subzona CA 4 – zona centrală cu clădiri medii (maxim P+3), situată în aria de protecţie a siluetei tradiţională a localităţii dinspre şesul Bahluiului

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR CA 4a – zona centrală cu clădiri medii (maxim P+3), situată în aria de protecţie a siluetei tradiţională a localităţii dinspre şesul Bahluiului

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 50%

- CUT maxim: 1,5 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: Sp+P+2E

- Înălțime maximă la streaşină/atic de 10 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1743 din 19.07.2021 emis de Municipiul Iași și Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași