B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1352/2022


Aviz de oportunitate nr. 1352/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire supermarket şi magazin produse din carne şi brânzeturi, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţadă şi în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, branşamente la utilităţi, organizare şantier

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua  Bucium, nr. 42

 

Suprafața totală de teren: 8.852 mp

Nr. cadastral: 143982; Carte funciară: 143982

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Vest de cale de acces – Fundacul Socola

- la Nord-Est de şoseaua Bucium

- la Sud-Vest de terenuri proprietate privată

- la Sud-Est de terenuri proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- funcţiuni specifice unui supermarket

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: parţial UTR CM – Zona mixtă conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (profesionale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir), activităţi productive mici nepoluante şi locuinţe; patial CB 7 - Alte unităţi dispersate existente

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – centru comercial

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 25%

- CUT maxim: 0,25 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P

- Înălțime maximă la cornişă de 7 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zonă construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 58 din 18.01.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013

 

Condiţii:

- spre strada Bucium volumul se va trata cu o faţadă principală.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași