B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1354/2022


Aviz de oportunitate nr. 1354/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 202/29.05.2020

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Bucium, nr. 53

 

Suprafața totală de teren: 2.649 mp

Nr. cadastral: 13424; Carte funciară: 136668

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Vest de teren proprietate privată

- la Nord-Est de terenuri proprietate privat

- la Sud-Vest de cale de acces – şoseaua Bucium

- la Sud-Est de teren proprietate privată – nr. cad. 153165

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe colective, birouri, servicii, comerţ

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. aprobate: UTR CM - zona mixtă conţinând birouri, servicii, comerţ

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR CMa - zona mixtă conţinând locuire colectivă, birouri, servicii şi comerţ

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 2,16 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: 2S+P+6E

- Înălțime maximă la streaşină/atic de 23 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2316 din 20.10.2020 emis de Municipiul Iași, avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi avizului AACR

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași