B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1355/2022


Aviz de oportunitate nr. 1355/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire hală de depozitare, amenajare platforme şi căi de circulaţie incintă, rezervă de incendiu şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Chimiei, nr. 14

 

Suprafața totală de teren: 2.795 mp

Nr. cadastral: 126781, 127194, 126820; Carte funciară: 126781, 127194, 126820

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de cale de acces – DS 4159

- la Est de teren proprietate privată – nr. cad. 5791

- la Sud de terenuri proprietate privată – nr. cad. 147098 şi 152492

- la Vest de teren proprietate privată – parcela 1/1(4158/5/1)

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- spaţii de depozitare, spaţii de producţie ale industriei nepoluante, birouri şi spaţii administrative, platforme depozitare

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR Ai 2a – activităţi productive

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR Ai 2g – activităţi industriale nepoluante

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 50%

- CUT maxim: 10 mc/mp teren

- Număr de niveluri propuse: P+2E

- Înălțime maximă la streaşină/atic de 18 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2012 din 27.08.2021 emis de Municipiul Iași şi Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași