B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1357/2022


Aviz de oportunitate nr. 1357/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori

 

Suprafața totală de teren: 2.651 mp

Nr. cadastral: 136343, 136339; Carte funciară: 136343, 136339

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de teren proprietate privată – parcela 3(2508/3/1)

- la Sud de cale de acces – DE 2509/3

- la Vest de teren proprietate privată – parcela 1(2508/3/5)

- la Est de teren proprietate privată – nr. cad. 149542

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe individuale şi funcţiuni complementare

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CB 5 – Campus universitar şi pol de cercetare

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LC 2b – zona cu locuinţe individuale cu regim de construire discontinuu

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 35%

- CUT maxim: 0,9 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+2E

- Înălțime maximă la cornişă de 10 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

  • Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1176 din 25.05.2020 emis de Municipiul Iași și Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

Condiţii: Documentaţia de urbanism ce va fi propusă spre aprobarea Consiliului Local va fi însoţită de situaţia juridică a căii de acces.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași