B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1358/2022


Aviz de oportunitate nr. 1358/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire imobil locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada George Emil Palade

 

Suprafața totală de teren: 2.374 mp

Nr. cadastral: 166291; Carte funciară: 166291

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la la Nord-Vest de teren proprietate privată cale de acces – nr. cad. 171349

- la Nord-Est de domeniul privat al Municipiului Iaşi

- la Sud-Est de teren proprietate – nr. cad. 169188

- la Sud-Vest de teren proprietate privată - 165973

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- Locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, servicii

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CB 7 – Alte unităţi dispersate existente
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LA1-a – ansamblu locuinţe colective înalte

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 4 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: 3S+P+11E

- Înălțime maximă la cornişă de 40 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1615/09.07.2021 emis de Municipiul Iași şi Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

Condiţii:

Documentaţia de urbanism ce va fi propusă spre aprobarea Consiliului Local va fi însoţită de situaţia juridică a căii de acces.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași