B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1365/2022


Aviz de oportunitate nr. 1365/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 1.707 mp

Nr. cadastral: 141985; Carte funciară: 141985

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de DE 7253/2

- la Sud de terenuri proprietate privată – nr. cad. 168752 şi 168753

- la Est de terenuri proprietate privată – parcela nr. 3(7253/3/2/1), nr. 1(7253/3/2/2) si nr. 1(7253/3/2/3)

- la Vest de cale de acces - nr. cad. 141989 şi teren proprietate privată - nr. cad. 134172

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe individuale şi/sau cuplate


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LC2b – zona rezidenţială, compusă din locuinţe individuale şi/sau cuplate, în regim S+D+P+1E/M dispuse pe aliniament

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 0,9 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: S+D+P+1E/M

- Înălțime maximă la cornişă de 9 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

- Suprafaţa spaţiilor plantate va fi în procent de minim 30% din suprafaţa totală a terenului

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Certificat de Urbanism nr. 3016 din 22/12/2022 emis de Municipiul Iași, Aviz Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), Aviz Ministerul Apărării Naţionale (M.A.P.N.) și Aviz Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași