B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1369/2022


Aviz de oportunitate nr. 1369/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, amenajare teren şi împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Titu Maiorescu, nr. 3

 

Suprafața totală de teren: 263 mp

Nr. cadastral: 170084; Carte funciară: 170084

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de cale de acces – nr. cad. 8935 şi terenuri proprietate privată – nr. cad. 8934 şi 170083

- la Sud de teren proprietate – nr. cad. 152299

- la Vest de teren proprietate privată – nr. cad. 170083

- la Est de terenuri proprietate privată – (3979/17/1-3979/17/4)/6 şi 3979/17/17-3979/17/4/5

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţă individuală


Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR LB – zona locuinţelor colective mijlocii cu înălţimi de maxim P+3 niveluri;
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LB (L1m) – zonă locuinţe individuale

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 0,72 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: S+P+1E+2Er

- Înălțime maximă la cornişă de 10 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

  

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Certificat de Urbanism nr. 1802 din 27/07/2021 emis de Municipiul Iași și Aviz Serviciu de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași