B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1372/2022


Aviz de oportunitate nr. 1372/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire sediu de firmă pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Bularga, nr. 2

 

Suprafața totală de teren: 370 mp

Nr. cadastral: 161501; Carte funciară: 161501

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Vest de cale de acces – strada Bularga

- la Nord- Est de teren proprietate – nr. cad. 160378

- la Sud-Vest de teren proprietatea Municipiului Iaşi

- la Sud-Est de teren proprietate – nr. cad. 154064

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- clădire de birouri pentru servicii şi mică producţie nepoluantă, spaţii comerciale şi servicii profesionale, alimentaţie publică

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CM – Zona mixtă conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (profesionale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir), activităţi productive mici nepoluante şi locuinţe
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR CMa – zona funcţiunilor mixte (servicii, birouri, comerţ, alimentaţie publică şi funcţiuni complementare ale acestora)

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 50%

- CUT maxim: 2 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: S+P+3E+Eth

- Înălțime maximă la atic de 17 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 261 din 31/01/2022 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași