B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Avizul de oportunitate nr. 1314/2022


                                              

Aviz de oportunitate nr. 1314/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţa individuală şi anexe

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 466 mp

Nr. cadastral: 157040 ; Carte funciară: 157040

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat: 

- la Nord de teren proprietate privată – nr. cad. 156487

- la Sud de cale de acces – DE 5994/2

- la Vest de teren proprietate privată – nr. cad. 156495

- la Est de teren proprietate privată (cale de acces) – nr. cad.11201/1

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţă individuală;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR L – locuinţe individuale

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 0,9 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D+P+1E(M)

- Înălțime maximă la cornişă de 8 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

- Suprafaţa spaţiilor plantate va fi în procent de minim 30% din suprafaţa totală a terenului

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1826 din 30.07.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași