B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Avizul de oportunitate nr. 1315/2022


                                               

Aviz de oportunitate nr. 1315/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Dealul Bucium, nr. 6B

 

Suprafața totală de teren: 1.315 mp

Nr. cadastral: 142083 ; Carte funciară: 142083

 

Condiții:

  1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat: 

- la Nord de teren proprietate privată

- la Sud de teren proprietate privată

- la Vest de teren proprietate privată

- la Est de cale de acces – strada Dealul Bucium

 

  1. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe individuale;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR P4 – spaţii plantate pentru protecţia versanţilor şi a cursurilor de apă;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR Li – locuinţe individuale

 

  1. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 9 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+1E+M

- Înălțime maximă la cornişă de 8 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

  

  1. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

  1. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

  1. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1994 din 03.09.2020 emis de Municipiul Iași

 

  1. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

  

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași