B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice


BIROUL CONSTATARE, IMPUNERE PERSOANE- FIZICE 2

- aplica procedurile de lucru şi control specifice activităţii;
- răspunde de întocmirea şi depunerea la termenele prevăzute de lege a documentelor referitoare la impunere de către contribuabilii persoane fizice şi de aplicare a procedurilor de lucru specifice biroului;
- conduce evidenţele nominale prin intermediul registrelor unice de rol şi a bazei de date sub coordonarea tehnică a serviciului de prelucrare automata a datelor;
- conduce împreună cu administratorul bazei de date şi inspectorii de teren toate operaţiunile reprezentând corecţiile care au în vedere înscrierea exactă a datelor necesare pentru identificarea valorilor debitate, întocmite şi aprobate;
- aplică în mod corect şi cu profesionalism legislaţia fiscală privind impozitele şi taxele locale datorate de persoane fizice;
- coordonează şi efectuează împreună cu administratorul bazei de date şi inspectorii de teren toate corecţiile care au în vedere înscrierea exactă a datelor necesare pentru identificare şi debitare, pe baza referatelor întocmite şi aprobate;
- organizează încasarea debitelor întocmind la cererea contribuabililor nota de plată, aviz sau chitanţă integrală, parţială sau concepută pe calculator, urmărind permanent ca aceasta să fie prezentată casierului care deserveşte ghişeul încasând în numerar veniturile;
- coordonează la sfârşitul fiecărei zile de lucru emiterea borderourilor de chitanţe eliberate, urmărind confruntarea chitanţelor încasate cu cele editate, dispunând ataşarea la borderouri a chitanţelor anulate rezultate din erori de lucru sau cele neachitate;
- coordonează pe baza actelor prezentate, la cererea contribuabililor persoane fizice sau în baza actului de control înregistrarea tuturor bunurilor care potrivit legii constituie masa impozabila sau alte taxe ce se fac venit la bugetul local;
- coordonează deservirea publicului în cadrul programului de funcţionare;
- întocmeşte situaţii privitoare la activitatea biroului coordonat, necesare la completarea statisticilor sau pentru a pune la dispoziţia salariaţilor din serviciu instrumente pe baza cărora aceştia să îşi poată desfăşura activitatea în teren;
- împreună şi sub controlul administratorului bazei de date a sistemului, editează: lista de rămăşiţe, lista lunară de majorări încasate, situaţii ale încasărilor la zi sau a restanţierilor pe adrese şi surse de venit, etc;
- asigură exploatarea corectă a tehnicii de calcul pe care o are în dotare, răspunde pentru exactitatea datelor introduse în baza de date sub parolele de serviciu având obligaţia de a păstra secretul acestora;
- asigură şi răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevăzut de lege;
- răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidenţa fiscală şi cea contabilă în vederea depistării şi corectării eventualelor diferenţe în timp util;
- răspunde de modul de implementare a normelor trasate ca urmare a recomandărilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public şi Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în graficul în plan;
- asigură baza de date pentru transpunerea în sistem informatic a tuturor datelor ce privesc activitatea gestionata;
- informează în legătura cu masa impozabila din unitatea administrativ teritoriala şi influenta acesteia asupra veniturilor bugetului local.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași