B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Evidenta Solicitari Locuinte


BIROUL EVIDENŢĂ SOLICITĂRI LOCUINŢE


Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul centralizării şi punctării, conform legistaţiei în vigoare, a cererilor pentru locuinţe sociale, convenabile, serviciu, ANL, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, pentru acordarea subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea 12/2007 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal, după cum urmează:
- ţine evidenţa cererilor pentru locuinţe sociale, convenabile, serviciu, ANL, ale chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform OUG nr. 74/2007, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, pentru acordarea subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea 12/2007 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal;
- analizează documentele depuse de solicitanţi în dosarele de locuinţe şi operează în fişele de evaluare;
- transpun în sistem informatic fişele de evaluare, în vederea întocmirii listelor de prioritate, în ordinea punctajelor;
- centralizează documentele ce trebuie supuse analizei comisiilor de specialitate numite prin HCL sau Dispoziţie a Primarului Municipiului Iaşi
- realizează toate atribuţiunile de membru sau secretariat în comisiile de specialitate nominalizate prin HCL sau Dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi; - efectuează, cind este cazul, anchete sociale în vederea informării comisiilor de specialitate de atribuiri locuinţe;
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa serviciului;
- înregistrează, intocmesc informări/raspunsuri, după caz, pentru fişele de audienţă;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la dosarele de solicitări locuinţe;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la atribuirea locuinţelor, conform deciziilor comisiilor de specialitate;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local care ţin de activitatea biroului;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu
- informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;
- execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei;
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui birou.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași