B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Evidenta Solicitari Locuinte


BIROUL EVIDENŢĂ SOLICITĂRI LOCUINŢE


Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul centralizării şi punctării, conform legistaţiei în vigoare, a cererilor pentru locuinţe sociale, convenabile, serviciu, ANL, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, pentru acordarea subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea 12/2007 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal, după cum urmează:
- ţine evidenţa cererilor pentru locuinţe sociale, convenabile, serviciu, ANL, ale chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform OUG nr. 74/2007, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, pentru acordarea subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea 12/2007 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal;
- analizează documentele depuse de solicitanţi în dosarele de locuinţe şi operează în fişele de evaluare;
- transpun în sistem informatic fişele de evaluare, în vederea întocmirii listelor de prioritate, în ordinea punctajelor;
- centralizează documentele ce trebuie supuse analizei comisiilor de specialitate numite prin HCL sau Dispoziţie a Primarului Municipiului Iaşi
- realizează toate atribuţiunile de membru sau secretariat în comisiile de specialitate nominalizate prin HCL sau Dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi; - efectuează, cind este cazul, anchete sociale în vederea informării comisiilor de specialitate de atribuiri locuinţe;
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa serviciului;
- înregistrează, intocmesc informări/raspunsuri, după caz, pentru fişele de audienţă;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la dosarele de solicitări locuinţe;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la atribuirea locuinţelor, conform deciziilor comisiilor de specialitate;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local care ţin de activitatea biroului;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu
- informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;
- execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei;
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui birou.


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Evenimente în Iași