B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Reglementare Transporturi Urbane


Biroul Reglementare Transporturi Urbane reprezintă Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, autorizat prin ordinul nr. 273 din 12.12.2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, coform autorizaţiei nr. 0008 din 12.12.2007.
Autoritatea de autorizare are dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţii de transport pentru următoarele servicii de transport public local:
a) de persoane efectuat cu troleibuze;
b) de persoane efectuat cu tramvaie;
c) de persoane în regim de taxi;
d) de mărfuri în regim de taxi;
e) de persoane în regim de închiriere;
f) de mărfuri în regim contractual;
g) de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;
h) de persoane pe cablu;
i) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;
j) alte servicii de transport public local, definite conform legii.
Atribuţii:
- elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea biroului, pe care le supune aprobării Consiliului Local, cu avizul primarului.
- propune programul anual de investiţii şi proiectul de buget.
- participă la implementarea proiectelor cu finanţare din diferite surse.
- verificarea şi întocmirea documentaţiilor de plată pentru:
- subvenţiile acordate pentru serviciul de transport public local de călători prin curse regulate;
- plăţi efectuate la contractul de leasing privind achiziţia de autobuze;
- alte cheltuieli (coloană auto care deserveşte Primăria Municipiului Iaşi, activitatea de identificare şi ridicare a vehiculelor abandonate pe domeniul public, înregistrare vehicule lente).
- urmărirea încadrării cheltuielilor în prevederile bugetare.
- elaborarea documentaţiilor de licitaţie.
- asigură permanenţa în cadrul Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor meteo periculoase (zăpadă-polei).
- întocmirea de rapoarte, informări, adrese, referate.
- arhivează anual documentaţia oficială eliberată în cadrul biroului.
- urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale – H.C.L. nr. 172/2002 în ceea ce priveşte gospodăria comunală şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate pe sectoarele repartizate.
- rezolvarea sesizărilor cetăţenilor (prin orice mijloace) şi asigurarea programului cu publicul.
- duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi/sau dispoziţii ale Primarului.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași