B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Strazi Municipale


BIROUL STRĂZI MUNICIPALE

Obiective: întreţinere şi reparaţii străzi, marcaje rutiere, parcări, întreţinere şi reparaţii mobilier urban, întreţinere şi reparaţii spaţii de joacă, semnalizare rutieră, semaforizare, lucrări hidrotehnice pe raza municipiului Iaşi.
Atribuţii privind activitatea de străzi şi parcări:
- urmărirea şi coordonarea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente la străzi, alei, trotuare (plombe asfaltice, covoare asfaltice, trotuare, lucrări de reparaţii cu piatră spartă şi material recuperat, asfaltare alei şi trotuare în cartiere);
- urmăreşte şi coordonează lucrările de investiţii finanţate din bugetul de stat, local sau credite, pentru care se întocmesc anual programe şi bugete;
- asigură întocmirea documentaţiei tehnice de specialitate – drumuri (piese scrise, piese desenate) şi dirigenţie de specialitate prin supraveghere, verificare, măsurare lucrări;
- asigură controlul calităţii şi cantităţii lucrărilor cu specific de drumuri;
- asigură verificarea din punct de vedere economic a tuturor lucrărilor de specialitate;
- verifică şi vizează situaţiile de lucrări lunare în vederea decontării pentru lucrările de drumuri;
- emite dispoziţii de şantier la modificările ce apar pe parcursul desfăşurării lucrărilor;
- coordonează şi asigură permanenţa în cadrul Comandămentului local pentru combaterea fenomenelor meteo-periculoase;
- urmăreşte şi coordoneza activitatea de marcaje rutiere (longitudinale şi transversale);
- centralizează propunerile de la cetăţeni în vederea întocmirii programului de lucrări de drumuri;
- întreţinerea şi urmărirea lucrărilor de reparaţii la parcări;
- identificarea amplasamentelor pentru înfiinţarea unor spaţii de parcare noi.
Atribuţii privind activitatea de spaţii de joacă şi mobilier urban:
- urmărirea şi coordonarea activităţii de întreţinere şi reparaţii la spaţiile de joacă şi mobilier urban;
- urmăreşte şi coordonează lucrările de investiţii la spaţiile de joacă pentru care se întocmesc anual programe şi bugete;
- asigură întocmirea documentaţiei tehnice preliminare de specialitate;
- se analizează noile amplasamente pentru înfiinţarea unor noi spaţii de joacă şi agrement, precum şi locaţiile pentru amplasarea mobilierului urban;
- se urmăresc lucrările de reparaţii la spaţiile de joacă executate de agenţii economici în urma încheierii contractelor de execuţie şi se încheie procese verbale de recepţie;
- verifică şi vizează situaţiile de lucrări lunare în vederea decontării pentru lucrările de spaţii de joacă şi mobilier urban;
Atribuţii privind activitatea de semnalizare rutieră şi semaforizare:
- urmărirea şi coordonarea activităţii de semnalizare rutieră şi semaforizare;
- asigură întocmirea documentaţiei de specialitate preliminară şi dirigenţie de specialitate la lucrările de semnalizare rutieră, semaforizare;
- urmăreşte şi coordonează lucrările de investiţii la semaforizări pentru care se întocmesc anual programe şi bugete;
- se analizează noile amplasamente pentru semaforizări noi sau lămpi cu intermitenţă (treceri de pietoni);
- urmărirea şi coordonarea lucrărilor de montare, întreţinere plăcuţe stradale, panouri informative, numere stradale;
- verifică şi vizează situaţiile de lucrări lunare în vederea decontării pentru lucrările de semnalizare şi semaforizare;
- se urmăreşte materializarea în teren a hotărârilor Comisiei municipale de circulaţie legate de semaforizare şi semnalizare.
Atribuţii privind lucrările hidrotehnice:
- urmăreşte şi verifică starea construcţiilor hidrotehnice aflate în proprietatea Consiliului Local Iaşi;
- întocmeşte fişe de observaţie conform normativelor în vigoare pentru lucrările hidrotehnice;
- propune programe de urmărire generală, reparaţii curente, capitale, investiţii sau orice alte lucrări sau servicii necesare pentru asigurarea stabilităţii lucrărilor hidrotehnice;
- monitorizează împreună cu Agenţia Apelor Române starea acumulărilor şi lucrărilor hidrotehnice de pe raza municipiului Iaşi;
- urmăreşte, verifică şi asigură dirigenţie de şantier pentru lucrări hidrotehnice care aparţin Consiliului Local, inclusiv lucrările de alimentare cu apă şi canalizare, staţii de epurare, etc.;
- verifică stadiul fizic real al lucrărilor în vederea întocmirii situaţiilor de lucrări lunare;
Alte activităţi:
- întocmeşte documentaţia de specialitate pentru achiziţii publice specifice biroului;
- asigură desfăşurarea şedinţelor Comisiei municipale de circulaţie (secretariat, răspuns solicitări, materializări în teren);
- se avizează restricţiile privind circulaţia rutieră şi pietonală în urma lucrărilor de investiţii şi intervenţiilor executate de deţinătorii de utilităţi;
- propune programul anual de investiţii la lucrările specifice biroului;
- întocmeşte documentaţiile de plată lunare (propuneri, angajamente, ordonanţări);
- transmite propuneri şi colaborează la soluţionarea problemelor privind sistematizarea municipiului, întocmind documentaţia tehnică de specialitate;
organizează şi coordonează activităţi specifice cu prilejul manifestărilor organizate de municipalitate cu prilejul diferitelor evenimente;
- pregăteşte documentaţia tehnică în vederea întocmirii contractelor de execuţie lucrări de către agenţii economici ce au câştigat licitaţiile de execuţie, transmite ordinele de începere a lucrărilor;
- asigură documentaţia tehnică şi rapoartele de specialitate în vederea promulgării proiectelor de hotarâri în comisiile de specialitate şi în cadrul şedinţelor de consiliu local;
- întocmeşte, redactează, transmite notele de comandă către agenţii economici în vederea executării lucrărilor;
- eliberează avize Comisie de circulaţie, libere de circulaţie pentru auto mai mari de 2,4 tone care circulă pe străzile interzise din municipiu, libere pentru transport agabaritic;
- întocmeşte rapoarte privind activitatea biroului, date statistice, dări de seamă.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași