B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Vinzari Locuinte


BIROUL VÂNZARI LOCUINŢE

Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul vînzării locuinţelor, astfel:
- înregistrează cereri pentru cumpărarea locuinţelor
- premergător emiterii contractului de vînzare cumpărare verifică dacă imobilul este revendicat, dacă este cuprins într-un plan de sistematizare sau dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru vînzare;
- întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare locuinţe şi anexe, conform legislaţiei în vigoare;
- întocmeşte acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare;
- eliberează contractele, actele adiţionale;
- calculează diferenţele de plată la achitarea integrală;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la vânzarea-cumpărarea lociunţelor;
- verifică în teren sesizările petenţilor, emite note de constatare;
- întocmesc adeverinţe privind achitarea integrală a preţului locuinţelor;
- calculează preţul de vânzare pentru locuinţe;
- calculează subvenţia conform OG nr. 19/1994;
- completează şi actualizează baza de date cu privire la persoanele care beneficiază de prevederile OG nr. 19/1994;
- primeşte şi verifică dosare la OG nr. 19/1994;
- rezolvă contestaţii la OG nr. 19/1994;
- întocmeşte referate de acţionare în instanţă a persoanelor fizice care nu respectă clauzele contractuale şi le înaintează Serviciului juridic, împreună cu documentele necesare;
- emite dispoziţii de urmărire în vederea declanşării procedurii de executare silită;
- face parte din comisiile alcătuite conform prevederilor hotărârilor Consiliului Local Iaşi sau din dispoziţiile Primarului Municipiului Iaşi;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la vânzarea de locuinţe;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local care ţin de activitatea biroului
- organizeaza si tine evidenta clientilor conform titlurilor de creanta emise privind vanzarea locuintelor;
- inregistreaza zilnic, in fise incasarile in numerar, prin decontare bancara sau prin alte modalitati de plata stabilite de lege;
- efectueaza incasari in numerar conform dispozitiilor de plata emise de serviciile din cadrul D.A.P.P.P. sau conform evidentei analitice a debitelor pe fiecare client in parte;
- verifica zilnic registrul de casa conform legislaţiei în vigoare;
- elaboreaza balantele de verificare analitice pentru clientii pe care ii gestioneaza;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de birou;
- răspunde de arhiva existentă în cadrul direcţiei: depozitare, conservare etc a documentelor;
- eliberează, contra cost, copii după documentele existente în arhiva unităţii;
- îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea Direcţiei;
Şeful biroului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui birou.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași