B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Cabinet Primar


CABINET PRIMAR


Acest serviciu îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a Primarului.

Atribuţii:
- asigură legăturile şi transmite dispoziţiile Primarului, luand măsuri pentru îndeplinirea lor;
- controlează desfăşurarea activităţilor programate;
- asigură legaturile Primarului cu alte instituţii, regii şi agenţi economici de pe raza municipiului;
- asigură reprezentarea instituţiei prin delegarea unui salariat din acest compartiment de cate ori este necesar;
- asigură relatiile internaţionale cand este delegat;
- participă, printr-un reprezentant, la toate audienţele organizate săptamânal de Primarul municipiului, consemnează obiectul audienţei şi urmăreşte modul de rezolvare a plângerilor, reclamaţiilor, sesizărilor formulate cu ocazia audienţei;
- primeşte reclamaţiile şi sesizările persoanelor, adresate direct primarului, urmăreşte modul de rezolvare a acestora în termen;
- primeşte, ordonează şi prezintă Primarului corespondenţa sosită prin registratură sau prin poşta specială;
- întocmeşte programul zilnic de activitate a Primarului, conform indicaţiilor acestuia;
- înregistrează şi predă la Registratură corespondenţa rezolvată;
- asigură legăturile telefonice ale Primarului cu persoanele din afara instituţiei precum şi cu personalul din cadrul aparatului de specialitate;
- face convocări şi asigură desfăşurarea protocolului atunci când este necesar;
- informează zilnic Primarul despre sesizările presei privind activitatea instituţiei;
- colaborează cu celelalte servicii publice pentru a oferi în timp scurt informaţiile solicitate de reprezentanţii mass-media;
- supraveghează rezolvarea sesizărilor venite din partea populaţiei;
- au contact permanent cu directorii regiilor autonome.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași