B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Camera de Comert si Industrie Iasi


Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi


Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi reprezintă începând cu 1864, anul înfiinţării sale, vocea mediului de afaceri local în dialogul cu autorităţile publice locale şi centrale, cu organismele naţionale şi internaţionale, cu investitorii şi membrii corpul diplomatic acreditat în România.

Instituţie de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, Camera de Comerţ şi Industrie reprezintă, apără şi susţine interesele comunităţii de afaceri, inovarea industrială şi un comerţ corect, legal şi etic în condiţiile unei economii de piaţă competitive.

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi furnizează servicii-suport profesionale dedicate atât comunităţii de afaceri ieşene, cât şi investitorilor. Totodată, se constituie într-un for de dezbateri, schimb de idei şi bune practici, catalizator al întăririi relaţiilor dintre membrii comunităţii de afaceri.

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi este membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi parte integrantă a Sistemului Camerelor de Comerţ şi Industrie din România.

 

Principalele servicii oferite comunităţii de afaceri de către Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

 

Proceduri Registrul Comerţului - Înmatriculări, menţiuni, dizolvări, radieri etc. Cele mai bune servicii de întocmire şi depunere acte pentru Registrul Comerţului.

Curtea de Arbitraj Comercial - Calea cea mai rapidă şi uzitată în economiile de piaţă pentru soluţionarea litigiilor comerciale.

Centrul de Mediere - O modalitate alternativă de rezolvare amiabilă a diferendelor ivite în relaţiile de afaceri, interne sau internaţionale.

Centrul de Standardizare - Informare şi consultanţă şi furnizare de standarde naţionale şi internaţionale aplicabile fiecărui domeniu de activitate.

Centrul de Training - Cursuri acreditate cu cei mai buni profesori şi cea mai bună logistică. Diplome recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

Centrul de Informare EMAS - Sistemul comunitar de Management de Mediu şi Audit. Informare şi consultanţă implementare sisteme management de mediu.

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - Înscriere creanţe garantate cu bunuri mobile, precum şi: cesiune drepturi de creanţă, vânzări condiţionate, contracte de leasing sau consignaţie.

Consultanţă în accesare finanţări - Dezvoltarea afacerii prin accesarea fondurilor de finanţare naţionale şi europene.

Eliberare documente comerciale - Furnizarea de documente necesare afacerii dumneavoastră.
Acte constatatoare IMM, certificate de origine la export, vizare documente comerciale.

InfoBusiness - Flux informativ de informaţii economice. Anunţuri de organizare evenimente, misiuni economice, cereri de ofertă, licitaţii internaţionale.

 

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Adresa: Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou

Tel.: 0374.462.462, Fax: 0374.462.463

E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași