B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Case memoriale


CASA MEMORIALA “OTILIA CAZIMIR”
Clădirea în care este amenajată casa memorială "Otilia Cazimir" a fost construită în anul 1858. Ca stil arhitectonic, se caracterizează prin discreţie şi simplitate, aceste dominante fiind specifice clasei de mijloc a societăţii româneşti din veacul trecut. În anul 1898, familia viitoarei scriitoare Otilia Cazimir cumpără casa prin licitaţie. De la vârsta de patru ani şi până la sfârşitul vieţii (poeta a decedat în 1967), Otilia Cazimir a locuit numai aici. Casa a fost amenajată ca muzeu în luna iunie 1972. Expoziţia de bază s-a organizat în cele două camere în care poeta îşi primea musafirii şi unde lucra până noaptea târziu. Sunt expuse trei sute de obiecte personale şi manuscrise, fotografii, tablouri, în strânsă legătură cu activitatea Otiliei Cazimir.
Anual, muzeul este vizitat de aproximativ trei mii de persoane. Întrucât Otilia Cazimir a fost şi rămâne scriitoarea copiilor, majoritatea publicului o formează elevii. De asemenea, păşesc pragul casei numeroşi studenţi, dar şi pensionari, oameni care au cunoscut-o mai mult sau mai puţin pe scriitoare.

BOJDEUCA ION CREANGA

Din luna decembrie 2015, Ion Creangă îşi întâmpină vizitatorii sub formă unei holograme. Imaginea marelui scriitor este întruchipată de actorul de teatru şi film Teodor Corban, finalist în cursa pentru "Ursul de argint" din cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, pentru interpretarea din filmul "Aferim".
Bojdeuca "Ion Creangă" din Ţicău, oraşul Iaşi, primul muzeu memorial literar din România, este unul din cele 12 obiective care compun Muzeul Literaturii Române Iaşi. Surprinzător, aspectul acestui vechi cartier al Iaşului, la distanţă doar de 1 kilometru de Piaţa Unirii (inima oraşului), relieful abrupt îţi creează impresia că te afli într-un sat depărtat. Aici a locuit Ion Creangă (1837-1889), cel mai mare, mai cunoscut şi mai iubit povestitor român, din anul 1872 şi până la 31 decembrie 1889. Aici s-a cunoscut şi împrietenit cu Mihai Eminescu, aici a scris întreaga sa operă: Poveştile, Povestirile şi Amintirile din copilărie. Această casă - numită de Ion Creangă - bojdeucă - pare coborâtă din poveste. Firesc, ea este păstrată şi azi aşa cum arăta în anii 1872-1889. O casă cu două încăperi mici, cu o prispă înspre nord, unde se află şi uşa de intrare şi un cerdac (o logie populară) cu deschidere generoasă spre orizontul dinspre răsărit sprijinit de dealurile Ciric şi Şorogari.
Bojdeuca s-a deschis pentru public la 15 aprilie 1918 - fiind primul muzeu memorial literar din România. Căsuţa era însă vizitată din anul 1890, imediat după moartea scriitorului, de grupuri de elevi, studenţi, profesori şi ziarişti.
În perioada 1984-1989 la Bojdeuca Ion Creangă au avut loc lucrări complexe de consolidare a terenului, de amenajare a unui amfiteatru, în aer liber, de 250 de locuri, de construire a unei clădiri special gândită pentru a adăposti expoziţia documentară "Viaţa şi opera lui Creangă" şi Biblioteca Bojdeucii, spaţii de serviciu, depozit, cameră pentru supraveghetoare, lucrări de restaurare şi reorganizare ale muzeului "Bojdeuca Ion Creangă". Şi de această dată s-a avut în vedere păstrarea autenticităţii casei. În interior sunt expuse (în cele două încăperi şi în cerdac) numai obiectele originale care au aparţinut povestitorului sau familiei sale.
În clădirea nouă, inaugurată la 11 iunie 1989, sunt expuse cărţi, fotografii şi documente care ilustrează drumul vieţii lui Ion Creangă: şcolar, preot şi învăţător, activitatea de scriitor: Bucoavnă - unul din primele abecedare; fotografia originală a scriitorului; cărţi care au aparţinut "seminaristului" Ion Creangă; manualele didactice originale alcătuite de Ion Creangă; colecţia revistei "Convorbiri literare", 1867-1889 în care Ion Creangă şi-a publicat opera; colecţie de documente originale de la strămoşii scriitorului; colecţie de documente originale ale tatălui lui Mihai Eminescu; publicaţii, reviste, ediţii care valorifică viaţa şi opera lui Ion Creangă.
Bojdeuca "Ion Creangă" organizează anual 4 sărbători care au devenit tradiţionale: 2 ianuarie - ziua înmormântării scriitorului; 1 martie - ziua de naştere a lui Ion Creangă; 14-15 aprilie - Zilele Bojdeucii - aniversarea inaugurării primului muzeu memorial literar din România; 31 decembrie - ziua morţii scriitorului - "Colinde la Bojdeucă".
Bojdeuca Ion Creangă este cel mai vizitat muzeu din Iaşi, fiind slujit de doi profesori de limba şi literatura română (unul este membru al Uniunii Scriitorilor, cercetător al vieţii lui Ion Creangă), trei supraveghetoare şi o casieră. Bojdeuca Ion Creangă este un simbol, pentru ca ea se identifică adesea cu oglinda autentică a valorilor specifice româneşti, tradiţionale. Ea oferă posibilitatea cunoaşterii unui creator român de excepţie, a unui interior românesc autentic, a unui geniu (Ion Creangă) identificat cu "poporul român însuşi surprins într-un moment de genială expansiune".


CASA MEMORIALA “MIHAIL SADOVEANU”
Cladirea din dealul Copoului a apartinut, in veacul trecut, istoricului M. Kogalniceanu. Întâmplarea a voit ca Mihail Sadoveanu să păşească în noua sa casă de la Copou, în 1919, într-un moment în care George Enescu era pe punctul de a se deslipi de o reşedinţă care îi devenise dragă şi în care compusese şi cântase timp de trei ani, când se stabilise momentan în Iaşi de pe urma celui dintâi război mondial. Vreme de mai multe luni de zile, Euterpe şi Erato au prezidat deci amândouă într-o aceeaşi casă. În cele din urmă însă, muza lui Mihail Sadoveanu a rămas să stăpânească singură şi timp de două decenii a vieţuit nestingherită în acest cadru, inspirându-l pe cel mai mare prozator al poporului nostru. În 1947, Mihail Sadoveanu a donat domeniul Institutului de Agronomie din Iaşi. Castelul cu turn cunoaşte acum o nouă etapă a istoriei sale. In prima duminica a lunii mai in care arborii din curte infloresc, aici se organizeaza traditionala, de acum, "Sarbatoare a liliacului".
La 6 noiembrie 1980, casa de la Copou cunoaşte momentul sărbătoresc al inaugurării sale ca Muzeu Memorial "Mihail Sadoveanu". Sunt prezenţi la festivitate: fiica scriitorului, Profira Sadoveanu, soţia sa, Valeria Sadoveanu, I.P.S. Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei scriitori şi oameni de cultură, oficialităţi din Iaşi, un numeros public. Gazde sunt muzeografii Muzeului Literaturii Române din Iaşi, cei care, cu efort şi stăruinţă, au dat clădirii destinaţia şi înfăţişarea de astăzi. Ansamblul sculptural (autor Dan Covătaru) din grădina muzeului păstrează cu pioşenie urna funerară cu rămăşiţele pământeşti ale Valeriei Sadoveanu. Dorinţa scriitorului de a-şi afla odihna veşnică în acest loc nu s-a înfăptuit încă. Reamintim cuvintele sale, rostite la 6 februarie 1938, cu prilejul conferirii de către Universitatea ieşeană a titlului de doctor "honoris causa": "Oriunde m-ar purta valurile vieţii, dumneavoastră ştiţi că mă întorc aici aşa cum albina, după ce explorează câmpia şi cerul, se întoarce la roiul său, fără de care nu poate trăi. Nădăjduiesc ca şi popasul meu din urmă, cel definitiv, tot aici va fi. Doresc ca acest popas să fie cât mai întârziat, surprizele existenţei şi fragilitatea fiinţei noastre l-ar putea face, însă, şi foarte apropiat."

CASA MEMORIALA “GEORGE TOPARCEANU”
Casa Memorială "George Topîrceanu" din Iaşi a aparţinut scriitorului Demostene Botez, prieten cu George Topîrceanu. A fost construită la sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX. După ce în 1919, a fost sediul redacţiei revistei "Însemnări literare" tipărită sub direcţia lui Mihail Sadoveanu şi George Topîrceanu, (din colectivul de redacţie mai făcând parte şi Garabet Ibrăileanu şi Demostene Botez), imobilul este pus la dispoziţia lui George Topîrceanu, în anul 1932. Acesta va locui aici până la 7 mai 1937, când, răpus de boala necruţătoare va trece în nefiinţă la numai 51 de ani şi va fi înmormântat la cimitirul "Eternitatea" din Iaşi. Casa a fost donată în anul 1983 de proprietarii Teodor Neagu şi Adrian Vulpe, Complexului Muzeal Iaşi. A fost renovată, şi la 22 iunie 1985 a fost inaugurat acest obiectiv al Muzeului Literaturii Române Iaşi, cu un an înainte de sărbătorirea de către UNESCO a 100 de ani de la naşterea poetului.

CASA MEMORIALA “N.GANE”

Din luna iulie 2009, Casă Nicolae Gane se află în conservare.
Casa "N. Gane" propune publicului vizitator un memorial N. Gane şi un muzeu al Primăriei Iaşi. Memorialul Gane reconstituie camera de lucru a scriitorului care a stăpânit această casă. S-au folosit obiecte autentice, de epocă, din secolul al XIX-lea şi obiecte, manuscrise, corespondenţă, documente, fotografii, tablouri, cărţi care au aparţinut omului de cultură care a fost un membru marcant al Societăţii "Junimea". S-a încercat reconstituirea atmosferei tipice unei locuinţe, aparţinând unui cărturar, scriitor junimist, om politic şi edil al Iaşului, de la jumătatea veacului trecut până la jumătatea celui de-al doilea deceniu al veacului nostru.
Muzeul încearcă să evidenţieze atât aspecte legate de activitatea în plan cultural, cât, mai ales aspecte privind activitatea lor în folosul capitalei Moldovei. S-au pus în evidenţă realizări deosebite în plan arhitectural şi edilitar, în domenii dintre cele mai variate. Evident, la loc de cinste se află instituţiile de învăţământ şi cultură. S-au folosit stampe şi fotografii originale, afişe, tablouri, manuscrise, publicaţii ale Primăriei, cărţi cu autograf, obiecte ce au aparţinut personalităţilor evocate. Toate acestea încearcă să sugereze repere ale evoluţiei Iaşului în ultimele două sute de ani.

CASA MEMORIALA “MIHAI CODREANU”
În imobilul, devenit muzeu în august 1970 şi supranumit "Vila Sonet", a locuit şi a creat maestrul sonetului românesc, Mihai Codreanu. Clădirea este situată într-un cartier vechi al oraşului, în vecinătatea unei străvechi bodegi cu rezonanţe istorice, numită "Bolta Rece", fiind locul de întâlnire a boemei ieşene şi mai cu seamă a unor personalităţi precum Eminescu, Creangă, Caragiale etc. Construită în stil românesc-brâncovenesc, după planul unui arhitect format la şcoala "Mincu", "Vila Sonet" va purta pentru totdeauna amprenta sonetistului dar şi a numeroaselor întâlniri literare între personalităţi ale scrisului românesc, printre care Mihail Sadoveanu, G. Topîrceanu, Al. şi Ionel Teodoreanu, Otilia Cazimir şi alţii.
Muzeul actual este organizat într-o manieră în care, doar în mică măsură, s-ar putea vorbi de intervenţia tehnicilor muzeografice cunoscute, aceasta pentru a se respecta dorinţa donatorului (soţia scriitorului) de a păstra imaginea casei din timpul vieţii sonetistului. Astfel, expoziţia permanentă ce se desfăşoară pe spaţiul cuprins de un hol şi trei încăperi, marchează convingător principalele aspecte din viaţa şi activitatea cunoscutului sonetist, dar păstrează şi atmosfera autentică a modului de organizare a caselor mici, burgheze, din Iaşul primei jumătăţi a veacului XX. Muzeul, în organizarea sa actuală, numără 700 de obiecte (unele de patrimoniu) expuse. Clădirea nu a suferit modificări şi nici nu a fost supusă unor reparaţii capitale.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași