B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Compartiment Registrul Agricol


BIROUL REGISTRU AGRICOL

- înregistrează în registrele agricole terenurile agricole şi animalele domestice pe care le posedă gospodăriile populaţiei pe raza municipiului Iaşi;
- verifică şi contrasemnează biletele de proprietate a animalelor şi certificatele de producător agricol;
- verifică şi semnează situaţiile privind efectivele de cabaline de pe raza municipiului Iaşi pentru Centrul Militar Iaşi;
- coordonează şi participă la actiunea de verificare a efectivelor de animale;
- efectuează sondaje la gospodăriile populaţiei privind producţia agricolă vegetală şi animală;
- verifică în registrele agricole suprafeţele de teren deţinute de cetăţeni şi eliberează adeverinţe de proprietate necesare întocmirii dosarelor de şomaj;
- rezolvă scrisori şi sesizări ale cetăţenilor cu privire la acest sector de activitate;
- întocmeşte şi verifică contractele de paşunat;
- verifică în teren contractele de folosinţă agricolă;
- verifică în teren exactitatea datelor declarate de cetăţeni;
- întocmeşte dări de seama statistice periodic privind efectivele de animale, suprafaţa arabilă cultivată, producţia obţinută care se predau la Direcţia judeţeană de statistică;
- întocmeşte lista privind proprietarii de terenuri cu peste 5000 m.p. teren în vederea obţinerii cupoanelor agricole.


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

Evenimente în Iași