B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Compartiment Registrul Agricol


BIROUL REGISTRU AGRICOL

- înregistrează în registrele agricole terenurile agricole şi animalele domestice pe care le posedă gospodăriile populaţiei pe raza municipiului Iaşi;
- verifică şi contrasemnează biletele de proprietate a animalelor şi certificatele de producător agricol;
- verifică şi semnează situaţiile privind efectivele de cabaline de pe raza municipiului Iaşi pentru Centrul Militar Iaşi;
- coordonează şi participă la actiunea de verificare a efectivelor de animale;
- efectuează sondaje la gospodăriile populaţiei privind producţia agricolă vegetală şi animală;
- verifică în registrele agricole suprafeţele de teren deţinute de cetăţeni şi eliberează adeverinţe de proprietate necesare întocmirii dosarelor de şomaj;
- rezolvă scrisori şi sesizări ale cetăţenilor cu privire la acest sector de activitate;
- întocmeşte şi verifică contractele de paşunat;
- verifică în teren contractele de folosinţă agricolă;
- verifică în teren exactitatea datelor declarate de cetăţeni;
- întocmeşte dări de seama statistice periodic privind efectivele de animale, suprafaţa arabilă cultivată, producţia obţinută care se predau la Direcţia judeţeană de statistică;
- întocmeşte lista privind proprietarii de terenuri cu peste 5000 m.p. teren în vederea obţinerii cupoanelor agricole.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași