B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Cooperari internaționale


Relaţii speciale (făra a fi infrăţiri):

GOTEBORG (SUEDIA) - numeroase schimburi de experienţă în domeniul APL în
cadrul unui proiect cu finanţare europeană de "Democraţie Locală", organizarea de seminarii şi conferinţe la Iaşi şi Goteborg, realizarea unui program comun de "Ajutorare a mamelor în dificultate", donaţii în obiecte şi bani pentru tinerele mame (din cadrul acestui program).
LANDUL BAVARIA (GERMANIA) - ajutoare şi donaţii pentru persoane
defavorizate: copii bolnavi de SIDA, copii din centre de plasament, mame în dificultate, creşe şi grădiniţe.
STRASBOURG (FRANTA) - programe de colaborare in domeniul schimburilor de studenţi, de artişti, transport public, integrare europeana.

În 2000 oraşul Iaşi a primit distincţia “Golden Stars” din partea Comisiei Europene, pentru înfrăţiri şi cooperare internaţională

In 2001 – distincţia “IASI-ORAS DE 5 STELE”, acordata de Ambasada Statelor Unite ale Americii, în cadrul programului “Să facem afaceri simplu şi rapid”, pentru eforturile de îmbunătăţire a mediului de afaceri ieşean.


MEMBERSHIP
(APARTENEŢA LA ORGANISME INTERNAŢIONALE)
AIMF (Asociaţia Primarilor de Oraşe şi Capitale Francofone)
LIGA ORAŞELOR ISTORICE
ENERGIE-CITES
Contacte cu EUROCITES
« CLUBUL PRIMARILOR » DE LA STRASBOURG

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AIMF (Asociaţia Internaţională a Primarilor de Oraşe şi Metropole Francofone) a fost fondată în 1979 de Jacques Chirac, Preşedintele Franţei (la acea vreme Primar al Parisului) pornind de la ideea creării unei asociaţii care să regrupeze mari oraşe francofone din întreaga lume. Organizaţia grupează în prezent peste 90 de oraşe din aproximativ 44 de ţări, România fiind reprezentată în prezent doar de oraşul Bucureşti.
In 1990 a fost creat cu prilejul Adunării Generale din Tunisia « Fondul de cooperare » al AIMF, din care au fost finanţate pîna la această dată peste 150 de proiecte ale oraşelor membre în domenii diverse, de la modernizarea managementului municipal, informatizarea serviciilor, la susţinerea dezvoltării economice, modernizarea infrastructurilor existente, stimularea parteneriatelor public-privat, protecţia mediului, dezvoltare durabilă, valorizare patrimoniu cultural.
Scopul declarat al AIMF este să contribuie la dezvoltarea durabilă a oraşelor membre prin intermediul solidarităţii active, acţiunilor concrete de cooperare şi schimburilor permanente de experienţă.
Candidatura Municipiului Iaşi la această asociaţie a fost susţinută de oraşul Liege din Belgia, Oraşul Paris din Franţa şi oraşul Quebec din Canada, trei dintre cele mai importane oraşe memebre AIMF. Acceptarea candidaturii Municipiului Iaşi a avut loc în cadrul Adunării Generale AIMF care a avut loc la Dakar în perioada 22-24 octombrie 2003.

 

Liga Oraşelor Istorice regrupează 61 dintre cele mai semnificative oraşe ale lumii din 49 de ţări, cu scopul declarat de a contribui la conservarea patrimoniului istoric universal, păstrarea şi afirmarea identităţii culturale specifice, strângerea relaţiilor între marile oraşe şi stimularea schimburilor între acestea în vederea unei mai susţinute valorizări a patrimoniului cultural şi istoric.
Adunările Generale ale Ligii Oraşelor Istorice au loc anual şi se doresc a fi un forum, un loc de întâlnire pentru stimularea acestor schimburi de experienţă, pentru încurajarea şi susţinerea măsurilor de reabilitare, protejare şi valorizare a siturilor şi monumentelor istorice. Aceste întâlniri pot fi de asemenea un punct de plecare pentru colaborări între oraşele membre şi în alte domenii (economic, social educaţie etc.)

 este o asociaţie a autorităţilor locale europene, în general municipalităţi. Unul din scopurile principale ale asociaţiei este de a pune la dispoziţia membrilor săi informaţii despre punerea în practică a politicilor energetice locale durabile. Reţeaua cuprinde 20 de ţări europene şi numără în jur de 100 de municipalităţi care au în general între 100.000 şi 300.000 de locuitori.
ENERGIE-CITES a creat o reţea de schimburi de experienţă şi savoir-faire. Buna cunoaştere a contextului energetic european şi în particular al diverselor ţări permite asociaţiei să intervină în planul strategiilor cât şi al tehnicii. Asociaţia acţionează cu o echipă multinaţională specializată în probleme energetice şi de mediu. Astfel, Asociaţia are competenţa de a interveni în numeroase proiecte cu finanţare europeană pentru a ajuta la definirea strategiilor şi politicilor energetice şi de mediu.
SERVICIILE pe care le oferă ENERGIE-CITES sunt:
• Informaţie specializată (publicaţii periodice, publicaţii pe teme specifice, studii de caz, site internet, centre de documentare).
• Asistenţă şi consiliere - montaj şi urmărire proiecte pe lângă instituţiile de finanţare europene, informaţii despre proiectele de finanţare.
• Lobby pe lângă instituţiile europene.
• Schimburi de experienţă şi savoir-faire.
• Bază de date cu cele mai bune strategii şi proiecte europene.
• Seminarii şi conferinţe.
În calitate de membru al acestei Asociaţii, Municipiul Iaşi poate beneficia de toate aceste servicii, în special de consiliere în montajul unor proiecte de finanţare şi informaţii despre finanţările europene care apar în domeniul politicilor energetice şi de mediu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași