B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Dezbateri Publice Cadastru


Vă puteţi verifica datele cadastrale la Centrele de cartier

Datele cadastrale sunt publicate de municipalitate pentru ca ieşenii să le confrunte cu titlurile de proprietate pe care le deţin. Documentaţile sunt disponibile la centrele de cartier din Păcurari şi Alexandru

 

Echipele care realizează cadastru au definitivat zona de vest a municipiului. Identificarea proprietăţilor este finalizată prin interviuri în teren, urmând ca datele să fie confruntate cu actele deţinute de proprietari. Practic, ieşenii care locuiesc sau au proprietăţi în cartierul Păcurari sau în zona de până la Antibiotice sunt chemaţi să verifice dacă nu există neconcordanţe şi, dacă ele există să le sesizeze municipalităţii. În urma verificării datelor, proprietarii vor beneficia gratuit de carte funciară definitivă.

Zona definitivată până acum cuprinde ieşirea din Iaşi, până la Antibiotice, cartierul Păcurari şi zona Cicoarei – Apărătorii Patriei. Drept urmare, datele cadastrale vor fi publicate la centrele de cartier care acoperă aceast areal, respectiv centrul de cartier din Păcurari şi cel din Alexandru cel Bun.

Publicarea se face prin afişarea datelor obţinute din măsurători în teren sub forma de planuri cadastrale parcelare şi liste de deţinători în care sunt înscrişi toţi proprietarii existenţi în bazele de date ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, Primaria Iaşi sau cei care au furnizat date cu referire la imobil echipelor de lucru din teren.

Operaţiunea constă în identificarea proprietarului a imobilului (suprafaţa, categorie de folosinţă, mod de deţinere, adresă) şi în înregistrarea persoanei fizice / juridice care deţin dreptul de proprietate asupra imobilului prin completarea, pe baza actelor de proprietate şi a BI/CI (inclusiv nr. de telefon), a „Fişei de interviu” pe care o vor semna şi stampila, dacă este cazul.
Deţinătorii de imobile din municipiul Iasi sau din alte localităţi, ce posedă imobile în zona de publicare, sunt invitaţi să se prezinte la Centrul de Cartier Păcurari din Şos. Păcurari nr. 34 sau la Centrul de Cartier Alexandru cel Bun din Str. Tabacului nr.1A, pentru operaţiunea de regăsire pe liste şi planurile parcelare în vederea confirmării corectitudinii datelor.
În acest sens, deţinătorii vor avea asupra lor următoarele acte: BI / CI, actele de proprietate (titlul de proprietate, contract de vânzare – cumpărare şi altele) sau a faptului juridic în temeiul căruia este folosit imobilul.

Pentru verificarea datelor, ieşenii sunt asistaţi de inspectori GIS specializaţi, care pot oferi detalii proprietarilor. Aceştia sunt prezenţi la Centrele de cartier după următorul program:
Luni - 09.00 - 12.00
Miercuri: 13.00 - 16.00
Vineri: 09.00 - 12.00Denumire Data publicării Mărime Descarcă
Comunicat GIS 2010 18-08-2016 55.83 KB Descarcă

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași