B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat


DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat are următoarele atribuţii:


- evidenţa patrimoniului public şi privat al municipiului Iaşi, privat al statului;
- administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat al municipiului Iaşi şi privat al statului;
- administrarea creanţelor bugetului general al municipiului Iaşi gestionate, funcţie de legislaţia în domeniu.
- D.A.P.P.P. organizează evidenţa contabilă analitică iar evidenţa contabilă sintetică se ţine centralizat la nivelul Primăriei Municipiului Iaşi.
- D.A.P.P.P. colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei şi cu terţii persoane fizice, persoane juridice: agenţi economici, societăţi bancare, autorităţi publice, instituţii publice, etc. pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin. Direcţia administrează, contabilizează şi utilizează creanţe bugetare provenite din venituri proprii precum şi rezultate din raporturi juridice contractuale, pe care le gestionează.