B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat


DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat are următoarele atribuţii:


- evidenţa patrimoniului public şi privat al municipiului Iaşi, privat al statului;
- administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat al municipiului Iaşi şi privat al statului;
- administrarea creanţelor bugetului general al municipiului Iaşi gestionate, funcţie de legislaţia în domeniu.
- D.A.P.P.P. organizează evidenţa contabilă analitică iar evidenţa contabilă sintetică se ţine centralizat la nivelul Primăriei Municipiului Iaşi.
- D.A.P.P.P. colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei şi cu terţii persoane fizice, persoane juridice: agenţi economici, societăţi bancare, autorităţi publice, instituţii publice, etc. pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin. Direcţia administrează, contabilizează şi utilizează creanţe bugetare provenite din venituri proprii precum şi rezultate din raporturi juridice contractuale, pe care le gestionează.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași