B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Fişa localităţii Municipiului Iaşi


ECHIPAREA TERITORIULUI

 

Suprafaţa totală - ha

9391

Locuinţe existente – total - număr

110.090

Locuinţe în proprietatea publică - număr

4.774

Locuinţe din fondurile private - număr

105.316

Suprafaţa locuibilă – total mp

3.955.975

Suprafaţa locuibilă – proprietate publică - mp

127.743

Suprafaţa locuibilă – fondurile private – mp

3.828.232

Lungimea străzilor orăşeneşti – total - km

502

Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km

345

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile - km

708,6

Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km

404,1

Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor - km

327

Numărul tramvaielor în inventar

141

Numărul troleibuzelor în inventar

46

Numărul autobuzelor în inventar

30

POPULAŢIA

 

Populaţia totală

305.978

Populaţia –  bărbaţi

145.077

Populaţia – femei

160.901

Stabiliri de domiciliu în localitate

3.045

Plecări cu domiciliu din localitate

4.815

FORŢA DE MUNCĂ

 

Salariaţi – total – număr mediu - persoane

108.165

Număr mediu de salariaţi în agricultură - persoane

819

Număr mediu de salariaţi în industrie – total - persoane

37.332

Număr mediu de salariaţi în industria extractivă - persoane

8

Număr mediu de salariaţi în industria prelucrătoare - persoane

34.289

Număr mediu de salariaţi în activităţi - energie electrică şi termică, gaze şi apă - persoane

3.035

Număr mediu de salariaţi în activităţi de construcţii – persoane

7.180

Număr mediu de salariaţi în activităţi de comerţ , repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi a bunurilor personale şi casnice - persoane

17.320

Număr mediu de salariaţi în activităţi de transport, depozitare şi comunicaţii - persoane

6.786

Număr mediu de salariaţi în activităţi financiare, bancare şi de asigurări - persoane

1.271

Număr mediu de salariaţi în administraţia publică şi apărare; asistenţă socială obligatorie - persoane

2.091

Număr mediu de salariaţi în învăţământ - persoane

12.017

Număr mediu de salariaţi în activităţi de sănătate şi asistenţă socială - persoane

11.031

ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Unităţi de învăţământ – total - număr

127

Grădiniţe cu program normal

15

Grădiniţe cu program prelungit

27

Grădiniţe cu program saptamanal

1

Grădiniţe sector privat

9

Şcoli cu clasele I-VIII

29

Colegii tehnice, Grupuri şcolare

17

Colegii -  Licee

16

Scoli speciale

3

CULTURĂ ŞI ARTĂ

 

Cinematografe şi instalaţii cinematografice – total - număr

4

Teatre şi instituţii muzicale – total - număr

4

Biblioteci – total - număr

134

Biblioteci publice – număr

1

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

 

Medici – sector public – persoane

2578

Medici – sector privat – persoane

138

Stomatologi – sector public - persoane

310

Stomatologi – sector privat – persoane

214

Farmacişti – sector public – persoane

134

Farmacişti – sector privat – persoane

396

Spitale – sector public – număr

15

Dispensare medicale – sector public – număr

1

Dispensare medicale teritoriale – sector public – număr

1

Policlinici – sector public – număr

1

Centre de sănătate – sector public – număr

1

Farmacii – sector public – număr

15

Farmacii – sector privat – număr

132

Farmacii – sector mixt – număr

-

Puncte farmaceutice – sector public – număr

1

Puncte farmaceutice – sector privat – număr

3

Depozite farmaceutice – sector privat – număr

23

Policlinici – sector privat – număr

-

Laboratoare de recuperare medicala şi balneofizioterapie – sector privat – număr

-

Cabinete medicale de specialitate – sector privat – număr

125

Cabinete medicale medicina de familie – sector privat – număr

114

Cabinete stomatologice – sector privat – număr

211

Laboratoare medicale  - sector privat – număr

6

Laboratoare de tehnica denţară  - sector privat – număr

22

INVESTIŢII - CONSTRUCŢII

 

Locuinţe terminate – total – număr 

638

Locuinţe terminate din fonduri publice  – total – număr 

431

Locuinţe terminate din fonduri private  – total – număr 

100

Locuinţe terminate din fondurile populaţiei – total – număr 

107

POŞTĂ şi TELECOMUNICAŢII

 

Unităţi PTTR – total număr

25

TURISM, ODIHNĂ şi TRATAMENT

 

Hoteluri – număr

15

Campinguri – număr

2

Hanuri şi moteluri – număr

3

Vile turistice – număr

1

Tabere de elevi şi preşcolari – număr  

2


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași