B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Institutia Arhitectului Sef


DIRECŢIA DE DEZVOLTARE URBANĂ

Este în subordinea viceprimarului şi are în componenţă următoarele compartimente:

- SERVICIUL CONTROL URBANISM
- SERVICIUL G.I.S. - CADASTRU
- SERVICIUL URBANISM
- COMPARTIMENT AVIZE, ACORD UNIC
- COMPARTIMENT REGLEMENTARE MONITORIZARE URBANISM


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Evenimente în Iași