B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Monitorul Oficial Local


1. STATUTUL MUNICIPIULUI IAȘI - în curs de elaborare

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE - în curs de elaborare

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Iași

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Municipiului Iași

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

- Hotărâri adoptate

- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

- Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI IAȘI

-  Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Iași 

Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2021

Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2020

- Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2019

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ședințe publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Iași

- Procese verbale - anul 2021

Procese verbale - anul 2020

Procese verbale - anul 2019

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public

- Contracte de achiziții aflate în derulare


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

Evenimente în Iași