B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Monitorul Oficial Local


1. STATUTUL MUNICIPIULUI IAȘI - în curs de elaborare

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE - în curs de elaborare

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Iași

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Municipiului Iași

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

- Hotărâri adoptate

- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

- Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI IAȘI

-  Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Iași 

Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2022

Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2021

Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2020

- Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2019

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ședințe publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Iași

- Procese verbale - anul 2022

Procese verbale - anul 2021

Procese verbale - anul 2020

Procese verbale - anul 2019

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public

- Contracte de achiziții aflate în derulare


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași