B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


O nouă etapă pentru proiectul european „Iași VeloCity”


În ședința extraordinară organizată online marți, 14 aprilie, Consiliul Local a aprobat modificarea proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity”. Finanțarea proiectului se va face prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, valoarea totală a acestuia fiind de 22.226.523,64 lei, inclusiv TVA.

Concret, conform clarificărilor trimise de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, municipalitatea ieșeană trebuie să acopere cheltuielile pentru achiziția autoutilitarei pentru transport biciclete, achiziția a 5.000 de smartcarduri și alte cheltuieli care țin de activitatea de operare și funcționare. Toate tipurile de cheltuieli menționate anterior urmează a fi trecute în categoria de cheltuieli neeligibile, adică trebuie suportate de Municipiul Iași. Valoarea totală a cererii de finanțare rămâne neschimbată.

Detalii despre proiect

Prin intermediul proiectului, a cărui durată de implementare este de 24 de luni, vor fi amenajate 50 de stații de îmbarcare și închiriere pentru biciclete (62 de amplasamente) și vor fi cumpărate 813 de biciclete inteligente mecanice, 37 de biciclete inteligente electrice și 80 de triciclete pentru seniori și pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, proiectul presupune și implementarea un sistem inteligent de mobilitate urbană alternativă, independent energetic utilizând biciclete inteligente, la care adaugă sisteme de andocare și terminale inteligente, cu posibilitatea închirierii cu ajutorul tuturor modalităților electronice, precum și pe baza cardului de acces.

“Iaşi Velo City» este un proiect care se subordonează conceptului mai larg de Smart City şi priveşte construirea unui număr de staţii pentru biciclete de diferite tipuri, utile pentru transportul de agrement, dar şi în alte scopuri. «Iaşi Velo City» se doreşte a fi, împreună cu sistemul public de transport, o alternativă la utilizarea maşinilor personale”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt creșterea cu 3,8% a utilizării deplasărilor cu bicicleta și pietonale, respectiv reducerea emisiei gazelor cu efect de seră cu 1,4%, ambele în anul 2023 (primul an după finalizarea implementării proiectului), față de scenariul „fără proiect”.

The post O nouă etapă pentru proiectul european „Iași VeloCity” appeared first on Curierul de Iasi.


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Evenimente în Iași