B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 05.12.2016, ora 10,00 – proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacante de îngrijitor – 3 posturi


 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 05.12.2016, ora 10,00 – proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacante de îngrijitor  – 3 posturi.

Data limită depunere dosare: 04.11.2016.

 Etapele concursului:

  • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

-    proba practică: 05.12.2016 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

  • interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;

Condiţii specifice de participare:

  • studii generale finalizate;
  • vechime în muncă necesare ocupării postului minim 3 ani.

         Bibliografia, conţinutul dosarului şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 141.

 

 

PRIMAR,

Mihai Chirica