B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 23.11.2016, ora 10,00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat I (electrician) – 1 post


ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 23.11.2016, ora 10,00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat I (electrician)  – 1 post.

Data limită depunere dosare: 04.11.2016.

Etapele concursului:

  • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • proba scrisă: 23.11.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

     -    proba practică: 28.11.2016 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

  • interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi probei practice;

Condiţii specifice de participare:

  • studii de specialitate – studii medii/profesionale;
  • alte calificări – să deţină autorizaţie de electrician;
  • vechime muncă necesare ocupării postului, minimum 9 ani în activitatea de electrician.

         Bibliografia, conţinutul dosarului şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 141.

 

 

 PRIMAR,

Mihai Chirica