B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 23.11.2016, ora 10,00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat I (electrician) – 1 post


ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 23.11.2016, ora 10,00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat I (electrician)  – 1 post.

Data limită depunere dosare: 04.11.2016.

Etapele concursului:

  • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • proba scrisă: 23.11.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

     -    proba practică: 28.11.2016 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

  • interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi probei practice;

Condiţii specifice de participare:

  • studii de specialitate – studii medii/profesionale;
  • alte calificări – să deţină autorizaţie de electrician;
  • vechime muncă necesare ocupării postului, minimum 9 ani în activitatea de electrician.

         Bibliografia, conţinutul dosarului şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 141.

 

 

 PRIMAR,

Mihai Chirica
RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași