B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


rISeUp! - Programul „Iași - Capitala Tineretului din România 2019 - 2020”


rISeUp! - Programul „Iași - Capitala Tineretului din România 2019 - 2020”

 

 

Despre Iași – Capitala Tineretului din România 2019 - 2020

Iaşi este Capitala Tineretului din România în perioada mai 2019 – mai 2020, titlu câştigat într-o competiţie deschisă la nivel naţional. În finala cursei pentru obţinerea titlului de Capitală a Tineretului din România s-au numărat Braşov, Iaşi şi Roman.

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Programul „Iaşi– Capitala Tineretului din România 2019-2020” îşi clădeşte misiunea şi obiectivele pe o viziune îndrăzneaţă: un oraş în care implicarea voluntară a fiecărui tânăr este recunoscută, apreciată şi dezvoltă într-un mod ireversibil sentimentul de apartenenţă faţă de comunitate.

În continuarea viziunii, misiunea Programului ICTR 2019-2020 este de a mobiliza tinerii, ONGT-urile şi instituţiile publice şi private, în vederea implicării active pentru dezvoltarea armonioasă a municipiului Iaşi ca un spaţiu modern, atractiv, cu accent pe identitate şi apartenenţă prin proiecte sustenabile, consum raţional de resurse şi politici publice integrate în conformitate cu nevoile tinerilor.

 

Prin intermediul acestui program, se urmăreşte:

 • Să se dezvolte un sistem de branding al cartierelor ieşene;
 • Să se elaboreze o strategie de tineret în regiunea de dezvoltare Nord-Est, alături de marile centre urbane din zonă;
 • Să se revitalizeze spaţiile publice, astfel încât să devină atractive şi dedicate activităţilor de tineret;
 • Să se responsabilizeze civic comunitatea de tineri din Iaşi cu privire la importanţa protejării mediului înconjurător;
 • Să se faciliteze accesul tinerilor şi a categoriilor vulnerabile de tineri din Iaşi şi zona metropolitană la produsul cultural ieşean;
 • Să se centralizeze produsele culturale ieşene, determinând creşterea procentului de consum al acestora, în rândul tinerilor;
 • Să se creeze un parteneriat durabil între autoritățile locale, ONG-urile de tineret şi alte instituţii cu responsabilitate în sectorul de tineret;
 • Să se creeze cadrul necesar pentru apariţia de noi oportunităţi în carieră pentru tinerii talentaţi;
 • Să se creeze condiţiile necesare pentru a susţine inovaţiile, ideile creative ale tinerilor;
 • Să se creeze mecanisme financiare durabile pentru susținerea proiectelor si structurilor de tineret;
 • Să se stimuleze participarea activă şi mecanismele de transparenţă decizională;
 • Să se creeze un centru multifuncţional de tineret la nivel local;
 • Să se crească gradul de implicare în activităţi de voluntariat;

 

CINE GESTIONEAZĂ PROGRAMUL ŞI TITLUL?

Titlul a fost acordat de către Guvernanţa Programului „Capitala Tineretului din România” formată din Consiliul Tineretului din România, Grupul PONT, Federaţia Tinerilor din Cluj şi co-finanţatorul programului Banca Comercială Română. Implementarea programului va fi realizată de structura de tineret reprezentativă la nivel local.

 

CE SE DOREŞTE SĂ SE REALIZEZE:

Se consideră că Programul va fi un succes, dacă:

 

ÎN CIFRE:

 • 7 cartiere ieşene vor avea identitate proprie prin intermediul unei campanii de branding;
 • Vor fi realizate 10 întâlniri de lucru între centrele urbane din zona Nord – Est pentru realizarea unei strategii comune de dezvoltare a sectorului de tineret;
 • un program de revitalizare a spaţiilor urbane din 7 cartiere ieşene va fi implementat;
 • 5 campusuri studenţeşti vor fi dotate cu spaţii multifuncţionale adresate studenţilor;
 • 10 campusuri şcolare vor fi dotate cu spaţii multifuncţionale;
 • Va fi realizată o campanie de responsabilizare civică adresată tinerilor ieşeni;
 • Vor fi implicaţi 30.000 de tineri în acţiuni de protejare a mediului înconjurător;
 • 2.000 de elevi şi tineri aparţinând mediilor vulnerabile din zona metropolitană a municipiului Iași vor avea acces la produsele culturale existente în Iaşi;
 • Va fi realizată o platformă #CulturISe - instrument digital de centralizare a tuturor produselor culturale din Iaşi;
 • 500 de tineri NEET vor fi implicaţi în programe de pregătire profesională;
 • Va fi stabilit un mecanism de monitorizare şi eficientizare a alocării fondurilor destinate activităţilor de tineret din partea instituţiilor publice din Iaşi;
 • Vor fi 40 de ONG-uri implicate într-o campanie de tipul ”ComON café!”;
 • 3000 de tineri voluntari vor fi implicaţi în implementarea programului „Iaşi - Capitala Tineretului din România 2019 – 2020”;
 • Vor fi realizate 3.500 de activităţi dedicate tinerilor;
 • Vor fi desfăşurate 1.000 de evenimente sub egida ICTR 2019-2020;
 • Va fi realizată o campanie de informare cu privire la modalităţile de implicare în activităţile de voluntariat şi iniţiativele societăţii civile;
 • un cadru de interacţiune dinamică va fi creat pentru tinerii care îşi doresc dezvoltarea unei afaceri în domeniul industriilor creative;
 • 10 lucrători de tineret vor fi formaţi;
 • 8 acţiuni şi proiecte vor fi implementate în parteneriat cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş.

ÎN DESFĂȘURARE:

 • O structură de tineret la nivel local;
 • Imaginea municipiului Iași la nivel naţional şi internaţional îmbunătăţită;
 • Mecanisme de consultare publică create la nivel local, raportate la sectorul de tineret;
 • Un standard în managementul marilor proiecte e creat în urma acestui proces;
 • Participarea sectorului de tineret este unitară şi activă;
 • Tineretul devine prioritate orizontală în fiecare proces de dezvoltare a oraşului;

 

CONCEPTUL rISeUp: #CredeÎnOrașulTău

Un mesaj ce poate antrena tinerii, organizaţiile de tineret şi comunitatea ieşeană într-un proces amplu de dezvoltare urbană, să construiască legături sustenabile între organizaţiile de tineret şi administraţia publică locală. Nu în ultimul rând, să ofere cadrul de coalizare a structurilor de tineret şi a iniţiativelor îndreptate către tineri, pentru a le spori eficienţa şi impactul în comunitate.

Astfel, începând cu implementarea programului, conceptul „rISeUp!” va deveni un imbold pentru tineri de a participa activ la reconstruirea comunităţii din care fac parte şi va reprezenta un îndemn la reconsiderarea identităţii în vederea conştientizării apartenenţei fiecărui tânăr la comunităţile urbane din România. Aşadar, prin intermediul programului prezent, municipiul Iaşi va dispune de imboldul necesar pentru conectarea tinerilor şi activarea elementelor cheie în vederea valorificării resurselor şi a potenţialului de dezvoltare a sectorului de tineret local.

 

ASPECTE STRATEGICE ALE CAPITALEI DE TINERET

 • PERIOADĂ: perioada de desfăşurare a Capitalei Tineretului din România începe cu data de 2 mai 2019 şi se termină pe 1 mai 2020.

 

 • LINIA DE EVENIMENTE: Întregul an va fluctua cu mai multe momente-cheie, printre ele desfăşurându-se sute de acţiuni mai mici. Va exista o comunicare permanentă a activităţilor.

 

 • MOMENTE-CHEIE: momentele-cheie ale anului sunt reprezentate de evenimentele publice, momentele de celebrare sau puncte de focalizare ale Capitalei Tineretului din România.

 

 • LOCURI ȘI ATMOSFERĂ: Programul „Iaşi - Capitala Tineretului din România 2019 - 2020” nu este doar despre organizarea de evenimente, ci şi despre oraşul care “poartă“ acest titlu. Acesta este motivul pentru care Capitala va fi prezentă în spaţiul public, în cafenele, restaurante, instituţii publice cu standuri de informare, artă, etc. În plus, evenimentele organizate de Programul „Iași - Capitala Tineretului din România 2019 – 2020” nu se vor întâmpla doar în Iaşi, ci si pe plan regional şi naţional.

 

 • COMUNICARE ŞI PR: comunicarea e considerată cel puţin la fel de importantă ca evenimentele în sine. De aceea, Capitala se va axa pe conţinutul editorial, pe comunicarea prin orice canal posibil (imprimări proprii, presă, media online, reţele sociale).

 

 • PARTICIPARE: participarea tinerilor în co-crearea Capitalei de Tineret reprezintă cheia strategică a programului. Evenimentele participative sunt bazate în general pe ideile tinerilor, iar cea mai mare parte din ele sunt evenimente mici ce se desfăşoară atât în centrul oraşului, cât şi în cartiere sau în zona metropolitană a acestuia. De asemenea, tinerii pot avea rolul de ambasadori ai programului ICTR, dar şi a municipiului Iași în general, prin participarea la evenimentele asociate la nivel local şi naţional.

 

 • PARTENERIATE: Programul se doreşte a deveni soluţia ideală privind parteneriatele şi crearea de reţele prin parteneriate. În cele din urmă, aceste relaţii conectează oamenii la Iaşi – Capitala Tineretului din România 2019 -2020.

 

TIPURI DE EVENIMENTE

 • Evenimente publice majore: evenimente speciale organizate în momente cheie ale anului 2019 şi 2020. Evenimentele majore vor atrage cea mai mare parte a participanţilor prin concerte şi alte forme de manifestare artistică.

 

 • Proiecte de participare: activităţi şi concepte ce implică comunitatea locală şi turiştii şi vizitatorii, de asemenea acţiuni în spaţiul public cu scopul de a atrage atenţia asupra unui anumit subiect sau de a schimba modul de gândire asupra problemelor publice.

 

 • Găzduirea de evenimente şi proiecte internaţionale: acest titlu atrage mai multe evenimente de tineret naţionale și internaţionale, transformând municipiul Iași într-un centru internaţional pentru tineri.

 

 • Parteneri de evenimente: Considerând parteneriatele ca un factor de succes, evenimentele organizate de o organizaţie parteneră vor produce o creştere semnificativă a vizibilităţii, participării şi comunicării.

 

 • Proiecte culturale: Produsul cultural ieşean este destul de bogat, dar nu mereu tinerii sunt informaţi despre el, tocmai de aceea se dorește atragerea a cât mai mulţi tineri spre instituţiile şi evenimentele culturale. De asemenea, exportul acestor produse culturale, în zona metropolitană sau zonele vulnerabile, va fi o prioritate pentru Capitală.

 

 • Proiecte profesionale: Poate că este distractiv, dar se generează şi forme durabile de dezvoltare, se iniţiază crearea de modalităţi de reducere a şomajului în rândul tinerilor, pentru a pune în valoare creativitatea acestora, inovaţia ducând la o comunitate prosperă.

 

 • Schimburi de tineri: Perioada de pregătire şi anul de Capitală de Tineret din România vor genera o creştere semnificativă a schimburilor între tineri, facilitând o creştere în relaţiile interpersonale dintre tinerii de la nivel naţional.

 

PRIORITĂŢI

 1. Transparenţă decizională şi participare activă

Una din condiţiile de funcţionare şi consolidare a democraţiei şi a dezvoltării comunităţii este reprezentată de participarea şi implicarea tinerilor în procesul de elaborare, luare şi implementare a deciziilor la nivel local (cu atât mai mult în cele referitoare la tineri). Astfel, această linie directoare se împarte în trei dimensiuni:

 1. 1. Mecanismul de monitorizare a fondurilor de tineret şi stimularea tinerilor de a accesa fonduri publice
 2. 2. Campania de conştientizare a importanţei exercitării dreptului de vot
 3. 3. Programul de educaţie civică, pentru educarea tinerilor cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor publice, drepturile şi responsabilităţile lor de cetăţeni şi stimulare a cetăţeniei active

  

 1. Antreprenoriat în industrii creative

Potrivit Ministerului Economiei, sectoarele creative aduc 7% din PIB-ul României, iar obiectivul pentru anul 2020 este de 10%. Tinerii antreprenori au nevoie de un cadru facil şi predictibil de dezvoltare a unor iniţiative care să vină în întâmpinarea dezvoltării economiei locale. Cadrul general de coagulare a sectorului de tineret poate, astfel, să ofere oportunitatea de a dezvolta, într-un timp foarte scurt, premise care să încurajeze în mod real apariţia iniţiativelor de tip Start-Up şi, în general, promovarea tinerilor antreprenori locali. Se dorește dezvoltarea acestei linii directoare prin două acţiuni principale:

 1. 1. Promovarea oportunităţilor de finanţare în domeniul de antreprenoriat în rândul tinerilor
 2. 2. Crearea unui cadru de mentorat pentru tinerii antreprenori, format din actori din domeniul privat.

 

 1. CulturISe

Acest program îşi propune, pe de o parte, să faciliteze accesul la actul de cultură pentru tinerii care provin din medii vulnerabile, iar pe altă parte, să ofere un instrument tinerilor ieşeni, prin care pot descoperi cu uşurinţă toate produsele culturale din Iaşi. Având în vedere impactul culturii asupra formării individului, se condideră necesară culturalizarea (în sensul de răspândire a actului cultural care îmbracă diverse forme) în zonele în care tinerii au acces limitat la cultură din cauza dificultăţilor economice, sociale etc.

 

 Iaşi – oraş policentric

Programul „Iaşi – oraş policentric” are în vedere exploatarea potenţialului cartierelor ieşene şi a tinerilor rezidenţi în acestea prin 3 dimensiuni:

(1) social, prin crearea/regândirea unor spaţii sociale din cartiere care să ia în considerare o paletă mai largă de opţiuni de petrecere a timpului liber pentru tineri (similare celor din zonele centrale),

(2) de revitalizare urbană a spaţiilor şi zonelor abandonate prin valorificarea directă a competenţelor artistice deţinute de tinerii din fiecare cartier şi

(3) branding/ identitate unică pentru fiecare cartier implicat în program cu accent pe elementele identitare de ordin istoric, cultural, geografic etc.

 

 1. rISeUP N-E

O altă prioritate a programului pune accentul pe rolul catalizator al oraşului Iaşi în regiunea de dezvoltare Nord-Est. Fiind cel mai mare oraş din zonă, cel mai dezvoltat centru universitar, un pol important al investiţiilor străine, un adevărat „hub” al domeniului IT şi al industriilor creative, municipiul poartă cu sine atât potenţialul uriaş, cât şi responsabilitatea influenţării pozitive a regiunii. Practic, implicarea tinerilor va genera un dialog constant între ONGT-urile din zonă, între instituţii care lucrează cu şi pentru tineri şi, nu în ultimul rând, între Administraţiile Publice Locale. Misiunea e una foarte clară - cu resursele municipiului Iași trebuie activate resursele latente ale întregii zone de dezvoltare, prin implicarea tinerilor.

 

DESPRE CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Capitala Tineretului din România, care funcţionează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului (European Youth Capital - www.europeanyouthcapital.org), este cel mai ambiţios program naţional destinat tinerilor, pentru că pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret din zonele româneşti, în general, şi pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special. În cadrul programului, autorităţile locale colaborează cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret şi cu mediul privat, şi îi pun pe tineri în centrul procesului de dezvoltare urbană.

 

Anual, un oraş din România primeşte, în urma unui concurs de concepte, titlul de Capitala Tineretului din România şi este sprijinit financiar, respectiv prin formare şi consultanţă, în pregătirea şi implementarea iniţiativelor din dosarul de candidatură.

 

Programul Capitala Tineretului din România a fost lansat în anul 2016.

Pentru punerea în aplicare a programului, iniţiatorii au creat Comisia de Guvernanţă a titlului de Capitala Tineretului din România. Rolul comisiei este de a asigura managementului acestui titlu, inclusiv crearea şi gestionarea cadrului metodologic, crearea premiselor pentru existenţa unui secretariat permanent, crearea unui juriu independent şi crearea condiţiilor pentru monitorizarea profesională a programelor prin care oraşe românești implementează programe de tineret de anvergură sub egida acestui titlu.

 Denumire Data publicării Mărime Descarcă
Programul rISeUp! 14-02-2019 79.50 KB Descarcă

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași