B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul GIS Cadastru


SERVICIUL G.I.S. - CADASTRU

Serviciul G.I.S. – Cadastru desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

- achiziţia, prelucrarea, gestionarea şi diseminarea informaţiei georeferenţiale;
- constituirea şi ţinerea la zi a entităţilor topografice;
- concepţia, realizarea şi întreţinerea sistemului de informaţie al BDU precum şi a celor adiacente, respectiv al cadastrului imobiliar-edilitar, al cadastrului de specialitate;
- crearea de aplicaţii şi programe de interes general în mediu GIS pentru serviciile tehnice şi direcţiile primăriei;
- alinierea informaţiei grafice georeferenţiale la standardele interne şi internaţionale în scopul compatibilizării sistemelor de informaţie intersectoriale.
- întocmeşte fişele cu suprafeţele primite în proprietate pe care la prezintă la O.C.A.O.T.A. şi ridică titlurile de proprietate;
- eliberează titluri de proprietate;
- întocmeşte contracte de folosinţă pentru căi de acces, pentru montarea panourilor publicitare agricolă şi stupine de albine şi contracte de concesionare;
- întocmeşte proiecte de hotărâri pentru concesionări, închirieri, schimburi de teren precum şi pentru trecerea terenurilor din domeniul public în domeniul privat;
- întocmeşte ridicări topografice, planuri de situaţie şi schiţe necesare pentru proiectare;
- verifică situaţia juridică a terenurilor;
- verifică documentaţiile întocmite de societăţile comerciale pe acţiuni cu capital majoritar de stat în vederea eliberării certificatelor de proprietate conform H.G. nr. 834/1990;
- eliberează adeverinţe de preemţiune conform Legii nr. 51/1998;
- eliberează adeverinţe pentru impozite la D.E.F.P.L.;
- identifică terenuri şi determina suprafeţele fostelor proprietăţi conform Legii nr. 10/2001.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași