B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Incasare Numerar


SERVICIUL ÎNCASARE NUMERAR

- organizează şi coordonează activitatea de casierie în baza normelor şi instrucţiunilor specifice, precum şi în baza legislaţiei în vigoare;
- încasează veniturile din impozite şi taxe locale în numerar de la contribuabili persoane fizice şi juridice în baza documentelor întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;
- conduce la zi evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, asigură întocmirea corectă a jurnalelor de casă, stabileşte soldul zilnic al casieriei;
- răspunde de toate plăţile efectuate prin casă în baza documentelor emise de compartimentele de specialitate (restituirile de impozite şi taxe achitate eronat sau în plus la bugetul local);
- asigură aplicarea măsurilor privind integritatea şi securitatea numerarului existent în casieria proprie;
- la sfârşitul fiecărei zile încasările în numerar vor fi înscrise în registrul de casă;
- asigură arhivarea registrului de casă şi a documentelor justificative;
- execuţia bugetară se vaîintocmi cu respectarea strictă a clasificaţiei bugetare;
- numerarul va fi depus zilnic la Casieria Centrala a Primăriei Municipiului Iaşi;
- asigură respectarea şi aplicarea întocmai a Regulamentului operaţiunilor de casă şi a prevederilor Legii nr. 22/1969 cu modificările ulterioare;
- zilnic, odată cu depunerea numerarului încasat la Casieria Centrală a Primăriei Municipiului Iaşi, se depun şi toate documentele ce privesc plăţile şi încasările efectuate de D.E.F.P.L;
- răspunde de controlul inopinat asupra tuturor casieriilor din incinta D.E.F.P.L. şi de la punctele de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cartiere (Tătăraşi, Nicolina, Păcurari, Alexandru);
- răspunde de activitatea tuturor casieriilor din cadrul D.E.F.P.L.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași