B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Urbanism


SERVICIUL URBANISM

Atribuţii:

- eliberează certificate de urbanism;
- eliberează autorizaţii de construire;
- asigură relaţiile de lucru cu proiectanţii planurilor urbanistice: generale, zonale şi de detaliu (referate, prezentări în comisia de urbanism, eliberări avize);
- răspunde de aplicarea prevederilor PUG în municipiul Iaşi;
- răspunde de aspectul oraşului în domeniul reclamei comerciale, a aspectului vitrinelor, firmelor comerciale şi a afişajului;
- asigură relaţiile cu publicul, audienţe;
- face propuneri de amplasamente;
- repartizeaza categoriile de impozitare după străzi şi numere poştale;
- întocmeşte statisticile necesare referitor la autorizaţiile eliberate;
- eliberează duplicate după autorizaţii de construire existente în arhivă;
- ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe referitor la denumirile de străzi şi numerele de case;
- întocmeşte documentaţia necesară atribuirii sau schimbărilor de denumiri potrivit legii;
- arhivarea - asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru toate obiectivele amplasate pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
- întocmeşte proiecte de hotărâri şi caiete de sarcini pentru serviciul de urbanism şi arhitectură;
- se ocupă de regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
- întocmeşte teme de proiectare pentru sistematizare şi pentru obiective de investiţii ale primăriei supuse licitaţiilor pentru proiectare;
- participă şi semnează procesele verbale de recepţie la terminare şi/sau finalizare lucrări.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași