B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Taxe și impozite locale: 4000 de contribuabili au achitat online


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 4 din 15 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași, activitatea de impozite și taxe locale, care presupune în mare parte interacțiunea și schimbul de informații directe cu contribuabilii, se desfășoară doar în mediul online conform prevederilor legale.

Acest fapt a avut ca principal efect creșterea considerabilă a numărului de cereri depuse de contribuabili prin intermediul e-mailului și prin intermediul platformei https://edirect.e-guvernare.ro. În această situație a fost necesară creșterea numărului de salariați ai Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale împuterniciți pentru semnarea electronică a actelor administrative fiscale.

Numărul contribuabililor care au efectuat plăți online sau prin virament bancar a fost de 4.000 (3.408 contribuabili persoane fizice și 592 contribuabili persoane juridice), iar suma încasată a fost de 6.740.240,75 lei.

653 de cereri pentru certificate de atestare fiscală

Astfel, în perioada 16 – 30 martie 2020 au fost înregistrate 653 de cereri privind eliberarea certificatelor de atestare fiscală preluate prin intermediul e-mailurilor/platformei https://edirect.e-guvernare.ro. ro au fost soluționate prin emiterea certificatelor de atestare fiscală în format electronic (semnate electronic) și comunicate online contribuabililor. Numărul certificatelor emise și comunicate contribuabililor a fost de 653 (384 – persoane fizice, 269 – persoane juridice). Referitor la cererile de eliberare a certificatelor depuse de către contribuabili până pe 13 martie 2020 și care trebuiau ridicate personal de către aceștia după data de 16 martie 2020 organul fiscal local a procedat la transmiterea acestora prin e-mail sau prin poștă. Numărul total al acestora a fost de 113 (43 – persoane fizice, 70 – persoane juridice).

Activități curente, desfășurate prin e-mail

Declarațiile fiscale și documentele justificative transmise de către contribuabili prin intermediul e-mailului (declarații privind înregistrarea și scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport, clădirilor, terenurilor, reevaluărilor clădirilor etc.) au fost preluate și înregistrate în aplicația informatică privind administrarea impozitelor și taxelor locale. Astfel, au fost soluționate un număr de 615 de astfel de declarații (325 – persoane fizice, 290 – persoane juridice). Menționăm faptul că înscrisurile necesare înmatriculării sau radierii din evidența Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași, a deciziilor de impunere etc. au fost comunicate contribuabililor prin intermediul e-mailului sau prin poștă.

Aproximativ 100 de răspunsuri la adresele autorităților și instituțiilor publice competente potrivit legii ori ale altor compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului au fost comunicate acestora prin intermediul serviciilor poștale ori e-mailului (70 – persoane fizice, 30 – persoane juridice);

De asemenea, s-au operat 112 restituiri, compensări, transferuri de sume necesare a fi efectuate atât la solicitarea contribuabililor, cât și din oficiu (107 – persoane fizice, 5 – persoane juridice).

The post Taxe și impozite locale: 4000 de contribuabili au achitat online appeared first on Curierul de Iasi.


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Evenimente în Iași