B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Unitate de Implementare Proiecte Mediu


UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE DE MEDIU

Aceasta structură va avea următoarele sarcini:
- supravegherea tehnică;
- monitorizarea progresului proiectului;
- administrarea şi managementul financiar al fondurilor proiectului;
- furnizarea periodică a rapoartelor de desfăşurare şi a altor informaţii către autoritatea contractantă;
- realizarea campaniei de conştientizare a cetăţenilor privind introducerea noului sistem de management al deşeurilor.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași