B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA”


Blvd. Carol I, Nr. 11 700506 Iasi
Tel: +40 (232) 201000
Fax: +40 (232) 201201
E-mail: webmaster@uaic.ro

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a fost fondată la data de 26 octombrie1860. Universitatea este continuatoarea simbolică a vechii Academii domneşti din Iaşi, înfiinţată de Vasile Lupu, în 1642. În mod direct, ea se trage din Academia Mihăileană, creată la 1834 de Mihail Sturza. În noua sa formă, ea a fost inaugurată la 7 noiembrie 1860 (26 octombrie stil vechi), în prezenţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, al cărui nume îl poartă acum.
Universitatea din Iaşi a fost o etapă esenţială în edificarea statului român modern. După ce primele facultăţi - de Drept şi de Filozofie - au luat fiinţă potrivit prevederilor Aşezământului şcolar din 1851, Universitatea a putut să-şi deschidă porţile, în luna octombrie a anului de graţie 1860.
Înfiinţarea, la Iaşi, a primei Universităţi româneşti nu trebuie apreciată drept un simplu act reparatoriu pentru sacrificiul făcut de capitala Moldovei pe altarul Unirii. Hotărârea de a transforma Iaşul în "scaun al ştiinţei, în focar al inteligenţei româneşti" (M. Kogălniceanu) se încadra în strategia generală a construcţiei culturale şi politice. Disponibilităţile ştiinţifice şi culturale ale Iaşului, organizate şi fructificate în cadrul structurilor moderne universitare, puteau să înlesnească promovarea obiectivelor noului stat, să-i asigure rolul de nucleu, în jurul căruia să graviteze nu numai speranţele, dar şi energiile româneşti. Universitatea din Iaşi a fost primul obiectiv împlinit în strategia spirituală naţională. I-au urmat Universitatea din capitala României şi, apoi, Academia Română.
Clădirea actuală a universităţii a fost construită între anii 1893 şi 1897 după planurile arhitectului Louis Blanc şi inaugurată în prezenţa regelui Carol I şi a reginei Elisabeta. Clădirea este o îmbinare a stilurilor clasic şi baroc, monumentala sa intrare ducând în faimoasa "Sală a Paşilor Pierduţi", decorată cu picturi realizate de către Sabin Bălaşa.Absolventi celebri Universitatea din Iaşi a format savanţi de prestigiu, printre care se numără: Grigore Cobălcescu, Petru Poni, Alexandru Philippide, Alexandru D. Xenopol, Dragomir Hurmuzescu, Alexandru Miller, Octav Mayer, Gheorghe Brătianu, Grigore T. Popa, Gheorghe Platon, Alexandru Zub şi alţii.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași