B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU”


Str. Horia 7-9, 700126, Iaşi
Tel.: 0232 212549
Fax: 0232 212551
Email: enescu@arteiasi.ro

Învăţământul ieşean de artă îşi semnalează apariţia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când autorităţile au simţit nevoia imperioasă a iniţierii unui asemenea proces. Iniţiativa a aparţinut lui Mihail Kogălniceanu, ministrul Cultelor şi Instrucţiunilor Publice din Moldova. Într-un raport adresat autorităţilor din acea vreme, el definea rolul artelor în formaţia şi educaţia unei naţiuni: „artele nu pot progresa decât când sunt deopotrivă protejate şi încurajate de governăminte”.
La 1 octombrie 1860, primul Domnitor al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, semna decretul de înfiinţare a primei şcoli de învăţământ superior din Ţările Române – Şcoala de Muzică şi Declamaţiune de la Iaşi. 26 de zile mai târziu, iau fiinţă Şcoala de sculptură şi pictură şi Muzeul Naţional de Pictură.
Pe 6 octombrie 1864, tot Cuza aprobă Regulamentul pentru Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune, ce se compunea din două şcoli, una la Iaşi şi alta la Bucureşti. Pe 23 octombrie al aceluiaşi an, se aprobă Regulamentul pentru Şcoalele naţionale de Arte Frumoase, secţiile: pictură, sculptură, gravură, arhitectură şi arta grădinilor, revizuit ulterior în 1869 şi 1883. Primele Regulamente au fost îmbunătăţite constant, aria de studii diversificându-se consistent în decursul anilor. În acest sens, anul 1907 marchează o dată importantă, în acest an înfiinţându-se şi secţia de teoria muzicii, alături de cele de canto, instrumente şi artă dramatică. Concertele de muzică de cameră, spectacolele de teatru, ca şi microstagiunile orchestrei simfonice, numărul lor, dar mai ales calitatea lor, probată de repertoriul aprobat, demonstrează că şi Conservatorul din Iaşi ajunsese la maturitate.
Între 1917-1918, George Enescu, personalitate de prim rang în lumea muzicală naţională şi internaţională, reuneşte sub bagheta sa, în cadrul unei orchestre simfonice de o excepţională valoare, muzicienii recunoscuţi ai Iaşului, în mare parte profesionişti ai Conservatorului de Muzică şi Declamaţiune, a cărui conducere onorifică o acceptă.
În anul 1931, Conservatorul şi Şcoala de Arte Frumoase sunt ridicate la rangul de Academie printr-un decret al lui Nicolae Iorga. În acelaşi an, George Enescu acceptă propunerea ca Academia de Muzică şi Artă dramatică din Iaşi să-i poarte numele şi este numit, la iniţiativa corpului profesoral, rector de onoare pe viaţă.
În 1997, instituţia, printr-o hotărâre a Guvernului României, primeşte numele de Universitatea de Arte „George Enescu” şi cuprinde: Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi Teatru, Facultatea de Interpretare muzicală şi Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design.

 


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași